Leaders of bulgaria

Image

Детелина Смилкова

Вицепрезидент на ВУЗФ

Детелина Смилкова е вицепрезидент на първото в България частно специализирано висше училище в областта на застраховането, финансите, социалното осигуряване, мениджмънта и маркетинга - ВУЗФ. Тя е председател на Българската асоциация за управление на хора /БАУХ/. Била е съветник на министъра на икономиката и енергетиката и председател на съвета на директорите на "Капман Енерджи Грийн Фонд" (Capman Green Energy Fond).

Член е на управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора, както и на Професионална асоциация "Европейски и национални програми за развитие". "Образованието е най-мощното оръжие, което може да се използва, за да се промени светът" - Нелсън Мандела.